د مولانا سعید افغاني : آزاده ، ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي  او نشراتي ارګان  ته  ښه راغلاست!
ورزش  سایر نشرات هدف ارگان     شخصیت های فرهنگی ارشیف کتب صفحه سعید افغانی صفحه اصلی
 

   مولانا  داکتر استاد محمد سعید « سعید افغانی »

بیشتر  از  «  سی و هفت »  جلد کتب  و  بيشتر از «  یکنیم هزار عنوان 
مقاله و مضمون » به زبانهای «  پشتو ، دری و عربی  »  البته چه  در
بخش  فلسفه ،  چه هم  در دنیا ی تصوف  و  چه  هم  در
عالم اجتماعیات ؛ نوشته است

  

ارشیف مضامین    

تاریخ نوشته یا تاریخ نشر  عنوان شماره
د  ۱۳۴۸ هجری شمسی  کال د استاد او معـلم مقام ۱
سال   ۱۳۶۰ هجری  شمسی نــدآ صلح و آرامش ۲
   د ۱۳۵۵   هجری شمسی کال ــ  کابل دوست ۳
 د  ۱۳۵۲ ‍ هجری شمسی  کال ــ  کابل   د بشر سعادت په څه کی دی ؟ ۴
د ۱۳۵۶ هجري شمسي ـ کال ـ کابل د واقعي ملي رهبر هڅې او هیلې ۵
سال ۱۳۵۶هجری شمسی ــ  کابل مــناجــــات  ۶
د ۱۳۶۵ هجري شمسي  کال   ژړا او اوښکې ۷
مورخ ۸ سنبله ۱۳۵۰ هجری شمسی  طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ قسمت اول ۸
مورخ  ۱۴ قوس ۱۳۵۰ هجری شمسی  طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ قسمت  دوم ۹

مورخ   ۲۲ قوس ۱۳۵۰ هجری شمسی    

طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ قسمت سوم ۱۰
  چهارم  دلو سال ۱۳۵۰ هجری شمسی   طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ قسمت چهارم ۱۱
  دوم حوت  سال ۱۳۵۰ هجری شمسی   طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ قسمت پنجم ۱۲
 اول  حمل  سال ۱۳۵۱ هجری شمسی    طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ قسمت  ششم ۱۳
سال ۱۳۵۱ هجری شمسی       طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ قسمت هفتم ۱۴
 سال ۱۳۵۱ هجری شمسی    طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ قسمت هشتم ۱۵
د ۱۳۵۵  هجري  شمسي ـ کال  دعشق او محبت دیــن ۱۶
سال ۱۳۶۰  هجري  شمسی  حس خـــیر   ۱۷
د عقرب ۱۴، د ۱۳۳۷ کال زړه ۱۸ 
 سال  ۱۳۵۲  هجري  شمسي    حسن خیر برای خیر ۱۹
د  ۱۳۵۶ هجري شمسي ـ کال ـ کابل کاشکی ۲۰
سال  ۱۳۵۰  هجري  شمسي  تشخیص و معالجه ۲۱
سال ۱۳۵۲ هجری شمسی به مردم غـــافل ۲۱

۱ـ ۲ـ ۱۳۵۴هجری شمسي ـ کال

استقامت ۲۳
۱۳۵۴هجری شمسي ـ کال څه غواړی ۲۴
 ۱۳۵۲هجری شمسي ـ کال زمــا نظـر ۲۵
۱۳۴۹  هجري شمسي ـ کال ارمــان ۲۶
 ـــــ  لمر ۲۷
 د  ۳ـ ۱۰ ـ ۱۳۵۴  هجري شمسي کال     د پردی؛ آخوا او دی خوا ۲۸

د  ۱۳۵۵ هجري  شمسي  کال ـ  کابل

راتلونکې دنیا ۲۹
د   ۱۳۵۴  هجري  شمسي  کال ـ  کابل تاته وایم ۳۰
د  ۱۳۵۲هجری شمسی کال ـ  کابل مرګ ۳۱
 ۱۳۵۰ کابل  قضا و قـدر جبر و اختیار ۳۲
ـ  ۱۳۵۴ هجری شمسی کور دې ورانشه په دې دومره انحراف ۳۳
۱۳۵۴ هجری شمسی  ـ کابل انتظار دارند ۳۴
ـــــــ انـتـظار تا به چه وقت ؟ ۳۵
د ۱۳۵۵ هجري شمسي کال ـ کابل زړګیه ۳۶

۱۱ـ ۹ ـ ۱۳۵۹ هجري شمسي - کابل

سلګې ۳۷

د ۱۳۵۸ هجري شمسي  کال ـ کابل

د ژوند رسالت ۳۸

۱۳۵۰ هجری شمسي ـ  کابل

زورور ۳۹
 ۱۳۵۴/۹/۱۳هجری شمسي ـ  کابل الهـی ۴۰
۱۲ـ۶ ـ ۱۳۵۴ هجری شمسي ـ کابل هوا و هوس ۴۱
د ۱۳۵۴ هجری شمسی ـ کال ـ کابل ګل ۴۲
۱۳۵۰ هجری شمسي ایمان و عقیده ۴۳
۱۳۵۰ هجری شمسي خدا (ج) و قوانین آسمانی را چه قسم فکر میکنید ۴۴
۱۳۵۰ هجری شمسی اخلاق اسلامی کدام و از ما چه میخواهند ۴۵
۱۳۵۰ هجری شمسی اختلافات مذاهب ۴۶
۱۳۵۰ هجری شمسی معجزه های رسل ۴۷
۱۳۵۰ هجری شمسی چاره اساسی چیست ؟ ۴۸
ــــــــــ شعار ما ؛ پیروزی حق بر باطل است   ۴۹

د میزان میاشت ، د  ۱۳۴۷ هجری شمسی کال ـ کابل

د ښاغلي دوکتورسعید افغاني سره مطبوعاتي مصاحبه ۵۰
د ۱۳۵۶ هجري شمسي ـ کال ـ کابل د واقعي ملي رهبر هڅې اوهیلې ۵۱
د ۱۳۵۶ هجري شمسي ـ کال ـ کابل الهی ۵۲
د ۱۳۵۶ هجري شمسي ـ کال ـ   ‎دا څنګه زړه دی ۵۳
د ۱۳۵۵ هجري شمسي ـ کال زړه ته خطاب ۵۴
د ۱۳۵۶ هجري شمسي ـ کال د ژوند هدف ۵۵
د ۱۳۵۵ هجري شمسي ـ کال فساد او تباهی ۵۶
د ۱۳۵۵ هجري شمسي ـ کال اسلام د ادب او د اخلاقو دین دی ۵۷
د ۱۳۵۵ هجري شمسي ـ کال د انبیأ او رسولانو اهداف څه دي ۵۸
د ۱۳۵۷ هجري شمسي ـ کال حساسی او مثالی هڅی او هیلی ۵۹
د ۱۳۵۲ هجري شمسي ـ کال د اسلام په رڼا کی د دندو پیژندل ۶۰
د ۱۳۵۲ هجري شمسي ـ کال اسلام څه شی دی ۶۱
د ۱۳۵۲ هجري شمسي ـ کال د آسمانی ادیانو پرله پسی راتلنه ۶۲
د ۱۳۵۰ هجري شمسي ـ کال تشخیص او معالجه ۶۳
د ۱۳۵۷ هجري شمسي ـ کال زما عقیده ۶۴
د ۱۳۵۲ هجري شمسي ـ کال د زړه خوږه خاطره ۶۵

د ۱۳۵۶ هجري شمسي کال         

دا څـه حال دی ۶۶
د ۱۳۵۶ هجري شمسي کال لورنه ۶۷
۱۳۵۷هجري شمسي کال د خیر او شر مجادله ۶۸
د ۱۳۵۴ هجري شمسي کال سوچه خیال او تصور ۶۹
د ۱۳۵۵ هجري  شمسي کال هدف ۷۰
د ۱۳۵۵شمسي کال د ژوند قافله ۷۱
د ۱۳۴۴ هجري  شمسي کال  ــ ننګرهار   باید مغرض خلک وپیژنو ۷۲
د ۱۳۳۷ هجري  شمسي کال ــ ننګرهار د پوه کولو د پاره څه باید وشی ۷۳
د ۱۳۳۷ هجري  شمسي کال ــ ننګرهار څه وکړو ۷۴
۱۳۶۱ هجری شمسی ــ کابل   چه باید کرد ۷۵
۱۳۶۱ هجری شمسی ــ کابل    پام ۷۶
سال ۱۳۵۵ هجری شمسی   بابا ۷۷
     سال ۱۳۵۵ هجری شمسی شعار ما ۷۸
سال ۱۳۵۶ هجری شمسی چه باید کرد ۷۹
سال ۱۳۵۵ هجری شمسي نعره خیر و آوازی صلح و سلم ۸۰
    ۱۳۶۴       به امید دیدار ۸۱
سال ۱۳۵۵ هجری شمسی چطور انتقاد ۸۲
 سال ۱۳۵۵ هجری شمسی عالي همت ۸۳
سال ۱۳۵۴ هجری شمسی ـ کابل غفلت ۸۴
۱۳۵۲ کابل د بشر سعادت په څه کی دی ۸۵
کابل ۱۳۵۲ د حیران والی اعلاج ۸۶
کابل ۱۳۵۲ قناعت څه معنی لری ۸۷
کابل ۱۳۵۴ ددنیا موفقیت ۸۸
کابل ۱۳۵۴ د سعادت معراج ۸۹
کابل ۱۳۵۴ د ویری علاج ۹۰
کابل ۱۳۵۴ د بسیطه جهل علاج ۹۱
کابل ۱۳۵۴ د مرکب جهل علاج ۹۲
کابل ۱۳۵۴ د شهوت د افراط او غلیان علاج ۹۳
اکتوبر ۲۰۱۹ موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  عبادت و معرف ــ  بخش  اول    ۹۴
نوامبر ۲۰۱۹ موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  رسیدن به سعادت ــ  بخش  دوم    ۹۵
دسمبر ۲۰۱۹ موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  ــ  بخش  سوم   ۹۶
جنوری ۲۰۲۰ موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  ــ  بخش  چهارم   ۹۷
فبروری ۲۰۲۰ موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  ــ  بخش  پنجم   ۹۸
مارچ ۲۰۲۰ موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  ــ  بخش  ششم   ۹۹
اپریل ۲۰۲۰ موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  ــ  بخش  هفتم   ۱۰۰
می ۲۰۲۰ موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  ــ  بخش  هشتم   ۱۰۱
جون ۲۰۲۰ موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  ــ  بخش  نهم   ۱۰۲
جولای ۲۰۲۰ موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  ــ  بخش  دهم   ۱۰۳
اگست2020 موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  ــ  بخش یاز دهم   ۱۰۴
سپتامبر ۲۰۲۰ موعظهّ خواجه عبدالله  « انصاری »  ــ  بخش دوازدهم ۱۰۵
اکتوبر ۲۰۲۰ نــدآ صلح و آرامش ضرورت مبرم عصر موجوده ماست ۱۰۶
نوامبر ۲۰۲۰ کور دې ورانشه په دې دومره انحراف ۱۰۷
دسمبر ۲۰۲۰ مرګ ۱۰۸
جنوری ۲۰۲۱ ندای صلح و ارامش ۱۰۹
مارچ ۲۰۲۱ شعار ما ؛ پیروزی حق بر باطل ۱۱۰
می ۲۰۲۱ اسلام د ادب او د اخلاقو دین دی ۱۱۱
جون ۲۰۲۱ شعار ما ۱۱۲
اګست ۲۰۲۱ باید مغرض خلک وپیژنو ۱۱۳
اکتوبر ۲۰۲۱ چه باید کرد ۱۱۴
جنوری ۲۰۲۲ نشر مجدد قسمت اول ــ طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ ۱۱۵
فبروری ۲۰۲۲ نشر مجدد قسمت  دوم  ــ طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ ۱۱۶
مارچ ۲۰۲۲ نشر مجدد قسمت  سوم  ــ طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ ۱۱۷
اپریل ۲۰۲۲ نشر مجدد قسمت  چهارم  ــ طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ ۱۱۸
می ۲۰۲۲ نشر مجدد قسمت  پنجم ــ طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ ۱۱۹
جون ۲۰۲۲ نشر مجدد قسمت  ششم ــ طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ ۱۲۰
جولای ۲۰۲۲ نشر مجدد قسمت  هفتم ــ طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ ۱۲۱
جولای ۲۰۲۲ توصیه ۱۲۲
اگست ۲۰۲۲ نشر مجدد قسمت  هشتم ــ طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ ۱۲۳
سپتامبر ۲۰۲۲ عرفان و زندگی معنوی؛ خواجه عبدالله انصاری ۱۲۴
اکتوبر ۲۰۲۲ شیوه عرفان خواجه عبدالله انصاری قسمت  اول ۱۲۵
نوامبر ۲۰۲۲ شیوه عرفان خواجه عبدالله انصاری قسمت  دوم ۱۲۶
دسمبر ۲۰۲۲ شیوه عرفان خواجه عبدالله انصاری قسمت  سوم ۱۲۷
جنوری ۲۰۲۳ شیوه عرفان خواجه عبدالله انصاری قسمت  چهارم ۱۲۸
فبروری ۲۰۲۳ شیوه عرفان خواجه عبدالله انصاری قسمت  پنجم ۱۲۹
مارچ ۲۰۲۳ شیوه عرفان خواجه عبدالله انصاری قسمت  ششم ۱۳۰
مارچ ۲۰۲۳ د بشر سعادت په څه کی دی ؟ ۱۳۱
می 2023 زړه ته خطاب ۱۳۲
جون ۲۰۲۳ شعار ما ؛ پیروزی حق بر باطل ۱۳۳
جولای ۲۰۲۳ اسلام د ادب اود اخلاقو دین دی ۱۳۴
اگست ۲۰۲۳ د تصوف غایه او هدف ۱۳۵
سپتامبر ۲۰۲۳ د متصوف متانت او ښه سلوک ۱۳۶
اکتوبر ۲۰۲۳ د عارف غیرت او میړانه ۱۳۷
نوامبر ۲۰۲۳ شور او شوق ۱۳۸
دسامبر ۲۰۲۳ د تصوف اسرار ۱۳۹
جنوری ۲۰۲۴ اخلاق اسلامی کدام و از ما چه میخواهند ۱۴۰
فبروری ۲۰۲۴ د ژوند هدف ۱۴۱
مارچ ۲۰۲۴ معجزه های رسول ۱۴۲
اپریل ۲۰۲۴ نــدآ صلح و آرامش ضرورت مبرم عصر موجوده ماست ۱۴۳


said-afghani@gmx.de
strategicstudies@yahoo.com

 ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی : facebook  

مؤسس    :     د حق د لاری کلتوري مرکز        
مسؤول مدیر :  برهـان الدین « سعیدی ــ سعید افغانی »

b-saidi@gmx.de

د تأسیس کال

  د حوت اومه ،  د  ۱۳۸۸ هـجری شمسي ـ  کال  
   مطابق  «  26 فبروری  2010  م »         
بازگشت