د مولانا سعید افغاني : آزاده ، ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي  او نشراتي ارګان  ته  ښه راغلاست!
ورزش  سایرنشرات   ارشیف مضامین هـدف ارگان شخصیت های فرهنگی  ارشیف کتب صفحه سعیدافغانی صفحه اصلی
 
 
عکس کتب معلومات مختصر  در مورد  کتاب
                                                                                                                     
شیخ الاسلام عبدالله الانصاری الهروی نام کتاب 
دوکتور محمد سعید «  سعید افغانی     نویسنده
  سال ۱۹۶۶ میلادی تاریخ نوشته 
  سال ۱۹۶۷ میلادی تاریخ چاپ 
جمهوری عربی  مصر  ــ  قاهره    محل چاپ 
دارالکاتب العربی للطباعه والنشر بالقاهره   مرجع چاپ 
  عربی     زبان 
سه هزار جلد تیراژ 
یادداشت
 نابغه  ءالشرق السيد  جمالالدين  الافغانی  نام کتاب
 دوکتور محمد سعید «  سعید افغانی   نویسنده
  سال ۱۹۶۶ میلادی تاریخ نوشته
  سال ۱۹۶۷ میلادی تاریخ چاپ 
جمهوری عربی  مصر  ــ  قاهره    محل چاپ
دارالکاتب العربی للطباعه والنشر بالقاهره مرجع چاپ
عربی    زبان 
سه هزار جلد تیراژ 
یادداشت
 
د شرق نابغه سيد  جمالالدين  افغانی نام کتاب
  د وکتور محمد سعید «  سعید افغانی   نویسنده

سال ۱۳۵۵ هجری شمسی  

تاریخ نوشته

      د کب میاشت ، کال ۱۳۵۵ هجری شمسی  

تاریخ چاپ 
کابل  ـ   افغانستان محل چاپ
بیهقی کتاب خپرولو موسسه  مرجع چاپ
پشتو  زبان 
پینج هزار تیراژ 
یادداشت
شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری هروی نام کتاب
دوکتور محمد سعید   سعید افغانی نویسنده
سال ۱۹۶۶ میلادی تاریخ نوشته
سال  ۱۳۸۶ میلادی ــ تهران تاریخ چاپ 
جمهوری اسلامی ایران ـ  تهران محل چاپ
سازمان چاپ و نتشارات مرجع چاپ
دری زبان 
ــــ تیراژ 
ترجمه  از عربی به دری : عزیز الله علی زاده ملستانی یادداشت
الاشارات و التنبیهات نام کتاب
دوکتور محمد سعید «  سعید افغانی نویسنده
سال  ۱۳۵۹  هجری شمسی   تاریخ نوشته
سال  ۱۳۵۹   هجری شمسی   تاریخ چاپ 
کابل ـ  افغانستان محل چاپ
مطبعه دولتی مرجع چاپ
پشتو زبان 
ـــــ تیراژ 
مرجع چاپ کننده : اکادمی علوم افغانستان یادداشت
دنجات او کامیابی  لیار د علم او فلسفی له نګاه      نام کتاب
دوکتور محمد سعید   سعید افغانی نویسنده
سال ۱۳۴۹  هجری شمسی   تاریخ نوشته
سال  ۱۳۷۰   هجری شمسی   تاریخ چاپ 
کابل ـ افغانستان محل چاپ
آریانا مطبعه مرجع چاپ
پشتو زبان 
سه هزار جلد تیراژ 
یادداشت
مبادی اسلام نام کتاب
دوکتور محمد سعید   سعید افغانی نویسنده
سال  ۱۳۵۰  هجری شمسی   تاریخ نوشته
سال  ۱۳۶۹   هجری شمسی   تاریخ چاپ 
کابل ـ افغانستان محل چاپ
مطبعه آریانا مرجع چاپ
دری زبان 
سه هزار جلد تیراژ 
یادداشت
تفسیر شریف نام کتاب
  محمد سعید   سعید افغانی نویسنده
سال  ۱۳۵۰  هجری شمسی    تاریخ نوشته
چاپ چهارم ــ سال  ۱۳۶ هجری شمسی تاریخ چاپ 
 کابل ـ افغانستان محل چاپ
مطبع دولتی مرجع چاپ
پشتو زبان 
    ۱۶۰۰۰  جلد    تیراژ 
کتاب  درس برای صنوف یازدهم لیسه های افغانستان یادداشت
تفسیر شریف نام کتاب
  محمد سعید    سعید افغانی نویسنده
سال  ۱۳۵۰  هجری شمسی    تاریخ نوشته
سال  ۱۳۶۰  هجری شمسی   تاریخ چاپ 
کابل ـ افغانستان محل چاپ
مطبع دولتی مرجع چاپ
دری
  طبع پنجم ۱۵۰۰  جلد  تیراژ 
کتاب  درس برای صنوف یازدهم لیسه های افغانستان یادداشت
دسولی اوتفاهم دلیارې مبلغ دوکتور سعید افغانی نام کتاب
  ‎څیړندوی عبدالله بختانی خدمتګار  نویسنده
سال  ۱۳۶۵   هجری شمسی تاریخ نوشته
 حوت سال  ۱۳۶۵   هجری شمسی تاریخ چاپ 
کابل ـ افغانستان محل چاپ
شورای عالی علما و روحانیون افغانستان مرجع چاپ
پشتو زبان 
 دوهزار  جلد     تیراژ 
بمناسبت  دوهمین سالګرد وفات دوکتور سعید افغانی یادداشت
طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟
نام کتاب
   «د وکتور محمد سعید «  سعید افغانی   نویسنده

سال ۱۳۵۰ هجری شمسی  

تاریخ نوشته
فبروری ۲۰۱۰ میلادی تاریخ چاپ 
المان
محل چاپ
 مرکز کلتوری دحق لاره  مرجع چاپ
دری  زبان 
    پنجصد جلد        تیراژ 
یادداشت
ویرنې نام کتاب
 سر محقق عبدالله بختانی خدمتګار نویسنده
 مجموع  اشعار طی مدت  ده سال تاریخ نوشته
جنوری سال ۲۰۰۳   میلادی تاریخ چاپ 
پاکستان محل چاپ
دانش کتابتون ـ پیښور مرجع چاپ
پشتو زبان 
پنجصد جلد تیراژ 
مجموعه شعری سرمحقق بختانی خدمتګار یادداشت
 ګلنامه     نام کتاب       
                           سر محقق عبدالله بختانی خدمتګار               نویسنده
سال ۲۰۰۲  میلادی تاریخ نوشته
اپریل سال ۲۰۰۴  میلادی تاریخ چاپ 
پیشاور محل چاپ
دانش خپرونه مرجع چاپ
پشتو زبان 
یکهزار جلد تیراژ 
مجموعه شعری سرمحقق بختانی خدمتګار   یادداشت
دسولی  مبارز نام کتاب
تهیه شده از خاطرات دوستان سعید افغانی نویسنده
سال ۲۰۰۴  میلادی تاریخ نوشته
۲۶ فبروری سال ۲۰۰۴  میلادی تاریخ چاپ 
المان محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
دری  و  پشتو زبان 
  دو هزار  جلد تیراژ 
بمناسبت  ۱۹ مین سالګرد وفات  علامه سعید افغانی یادداشت
د وطن یادونه نام کتاب
سمیع الدین افغانی نویسنده
سال  ۲۰۰۳   میلادی تاریخ نوشته
سال ۲۰۰۳  میلادی تاریخ چاپ 
المان محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
پشتو زبان 
پنجصد جلد تیراژ 
یادداشت
 داغلي زړونه نام کتاب
سمیع الدین افغانی نویسنده
 ـــــ تاریخ نوشته
سال ۲۰۱۱  میلادی تاریخ چاپ 
المان محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
پشتو زبان 
پنجصد جلد تیراژ 
یادداشت
زن در اسلام نام کتاب
امین الدین  سعیدی نویسنده
سال ۲۰۰۴  میلادی تاریخ نوشته
سال ۲۰۰۵  میلادی تاریخ چاپ 
المان محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
دری  زبان 
یکهزار جلد تیراژ 
یادداشت
تعلیمات اسلامی نام کتاب
امین الدین  سعیدی نویسنده
سال  ۱۹۹۸  میلادی تاریخ نوشته
سال  ۱۹۹۸  میلادی تاریخ چاپ 
المان   محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
دری زبان 
پنجصد جلد تیراژ 
یادداشت
شیطان نام کتاب
امین الدین  سعیدی  نویسنده
  سال ۲۰۰۴  میلادی تاریخ نوشته
سال ۲۰۰۴  میلادی تاریخ چاپ 
المان محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
دری زبان 
یکهزار جلد تیراژ 
یادداشت
صوفی کیست
صوفی کیست نام کتاب
برهان الدین  سعیدی نویسنده
سال ۲۰۰۸  میلادی تاریخ نوشته
سال ۲۰۸۴  میلادی تاریخ چاپ 
المان محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
دری زبان 
پنچصد جلد تیراژ 
تهیه و ترتیب مجدد ـ نوامبر ۲۰۲۳ یادداشت
نماز راه  ارتباط  با خدا نام کتاب
امین الدین  سعیدی نویسنده
سال ۲۰۰۷  میلادی تاریخ نوشته
سال  ۲۰۰۷  میلادی تاریخ چاپ 
المان محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
دری زبان 
یکهزار  جلد تیراژ 
یادداشت
خوشبختی و سعادت
خانه  و خانواده کانون

نام کتاب
سید ضیا الدین قطبی نویسنده
سال ۲۰۰۹  میلادی  تاریخ نوشته
 نومبر سال ۲۰۰۹  میلادی تاریخ چاپ 
کابل - افغا نستان محل چاپ
ـــــــ مرجع چاپ
دری زبان 
دوهزار جلد تیراژ 
ایمل ادرس نوسینده  : qutbi@live.nl یادداشت
                گسترش معلومات           نام کتاب
سید ضیا الدین قطبی نویسنده
سال ۲۰۰8  میلادی تاریخ نوشته
سال ۲۰۰8  میلادی تاریخ چاپ 
کابل ـ افغانستان محل چاپ
ــــــــ مرجع چاپ
دری زبان 
ـــــــ تیراژ 
جلد اول یادداشت  
گسترش معلومات نام کتاب
سید ضیا الدین قطبی نویسنده
سال ۲۰۰9  میلادی تاریخ نوشته
 نوامبر سال ۲۰۰9  میلادی تاریخ چاپ 
کابل ـ افغانستان محل چاپ
ـــــــ مرجع چاپ
دری زبان 
پنجصد جلد تیراژ 
جلد دوم یادداشت
تفسیر احمد : امین الدین سعیدی ـ سعید افغانی
تفسیر احمد نام کتاب
امین الدین  سعیدی ــ سعیدافغانی نویسنده
سال  ۲۰۲۰   میلادی تاریخ نوشته
سال ۲۰۲۳  میلادی تاریخ چاپ 
کابل محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
دری زبان 
ــــ تیراژ 
متن مکمل تفسیر یادداشت
رمضان المبارک
رمضان المبارک نام کتاب
امین الدین سعدی ـ سعید افغانی نویسنده
سال  ۲۰۰۳   میلادی تاریخ نوشته
سال ۲۰۲۳  میلادی تاریخ چاپ 
کابل محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
دری زبان 
ــــ  تیراژ 
متن مکمل کتاب یادداشت
گفتنی های ناگفته سخنان آموزند نام کتاب
سید ضیا الدین قطبی نویسنده
سال ۲۰۰9  میلادی تاریخ نوشته
 نوامبر سال ۲۰۰9  میلادی تاریخ چاپ 
کابل ـ افغانستان محل چاپ
ـــــــــ مرجع چاپ
دری زبان 
پنجصد جلد تیراژ 
ایمل ادرس نوسینده : qutbi@live.nl یادداشت
گنجینه ها
                         گنجینه ها                    نام کتاب
برهان الدین  سعیدی نویسنده
سال ۲۰۰1  میلادی تاریخ نوشته
جون سال ۲۰۰1  میلادی تاریخ چاپ 
المان محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
دری زبان 
 پنجصد  جلد   تیراژ 
یادداشت
د سر محقق عبدالله بحتاني            
خدمتګار لنډ ژوند لیک   
نام کتاب
محقق عبدالرحیم بختانی نویسنده
   سال ۱۳۸۶ هجری شمسی تاریخ نوشته
سال ۱۳۸۶ هجری شمسی تاریخ چاپ 
المان محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
پشتو زبان
هزار جلد تیراژ 
یادداشت
                      پردیس خیالونه           نام کتاب
سميع الدين افغاني نویسنده
سال٢٠٠٨ میلادی تاریخ نوشته
سال ٢٠٠٩میلادی تاریخ چاپ 

پيشور

محل چاپ

دانش کتاب پلورنځئ

مرجع چاپ
پښتو زبان
هزار جلد تیراژ 
د شعرونو  مجموعه یادداشت
د خیام رباعیات نام کتاب
حکیم عمر خیل نویسنده
ـــ تاریخ نوشته
ــــ تاریخ چاپ 
پیښور محل چاپ
میرویس کتاب پلړرنڅی مرجع چاپ
پښتو زبان
۱۰۰۰ توګه
تیراژ 
ژباړنکی   :   نجم الرحمن  مواج     یادداش
         د خاپوړو کلي او بانډې          نام کتاب
سمیع الدین افغانی نویسنده
سال٢٠٠٩  میلادی تاریخ نوشته
سال٢٠٠٩  میلادی تاریخ چاپ 
المان محل چاپ
مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
پشتو زبان
پنجصد جلد تیراژ 
یادداشت
                                هیلي او اندیښني نام کتاب
سید همایون  اولسي نویسنده
ـــــــ تاریخ نوشته
مارچ ۲۰۰۵ میلادی تاریخ چاپ
ـــــــــــ محل چاپ
ـــــــــــ مرجع چاپ
پشتو زبان
 ۵۰۰   ټوکه تیراژ 
دریم ټوک یادداشت
د چکې ـ پښتو ـ دری  قاموس نام کتاب
داکتر صلاح الدین سعید افغانی  نویسنده
 ـــ تاریخ نوشته
۱ـ۵ـ۲۰۰۲ میلادی  تاریخ چاپ 
 پراګ محل چاپ
 مرکز فرهنګی دحق لاره مرجع چاپ
 چکې ـ پښتو ـ دری زبان 
یکهزار جلد
تیراژ 
 دا قاموس ۸۳۳صفحی ،  ۲۰۰۰۰   
لغتونه او اصطلاحات احتوا کوی  
یادداشت
                 ځلیدلې ستوري                   نام کتاب
 پوهنمل طلا حبیب زی نویسنده
    ـــــ تاریخ نوشته
  ۲۰۰۹ میلادی تاریخ چاپ 
 کابل ـ افغانستان محل چاپ
 د افغانستان د کلتوری ودی
ټولنه ـ جرمني 
مرجع چاپ
پشتو زبان 
 ۵۰۰ ټوکه  تیراژ 
 habibzai@gmail.com  یادداشت
                          مینه او غزل                نام کتاب
 پوهنمل طلا حبیب زی نویسنده
  ـــ  تاریخ نوشته
  ۲۰۰۹ میلادی تاریخ چاپ 
 کابل ـ افغانستان محل چاپ
 د افغانستان د کلتوری
ودی ټولنه ـ جرمني 
مرجع چاپ
پشتو زبان 
 ۵۰۰ ټوکه  تیراژ 
 habibzai@gmail.com  یادداشت
                          طنز او خندا                 نام کتاب
 پوهنمل طلا حبیب زی نویسنده
  ــــ  تاریخ نوشته
  ۲۰۰۹ میلادی تاریخ چاپ 
 کابل ـ افغانستان محل چاپ
 د افغانستان د کلتوری ودی
ټولنه ـ جرمني 
مرجع چاپ
پشتو زبان 
 ۵۰۰ ټوکه  تیراژ 
 habibzai@gmail.com  یادداشت
                          مڼه لکه چینار               نام کتاب
 پوهنمل طلا حبیب زی نویسنده
  ــــ  تاریخ نوشته
  ۲۰۰۹ میلادی تاریخ چاپ 
 کابل ـ افغانستان محل چاپ
 د افغانستان د کلتوری ودی
 ټولنه ـ جرمني 
مرجع چاپ
پشتو زبان 
 ۵۰۰ ټوکه  تیراژ 
 habibzai@gmail.com  یادداشت
                     غمي او مرغلرې              نام کتاب
 پوهنمل طلا حبیب زی نویسنده
  ــــ  تاریخ نوشته
  ۲۰۰۹ میلادی تاریخ چاپ 
 کابل ـ افغانستان محل چاپ
 د افغانستان د کلتوری و
دی ټولنه ـ جرمني 
مرجع چاپ
پشتو زبان 
 ۵۰۰ ټوکه  تیراژ 
 habibzai@gmail.com  یادداشت
          کتابخانه سیار         نام کتاب
سید ضیاء الدین ـ قطبی  نویسنده
  ــــــ
تاریخ نوشته
 خزان ۱۳۸۹ هجری شمسی   تاریخ چاپ 
 کابل ـ  افغانستان      محل چاپ
مرکز نشراتی  چهار دهی    مرجع چاپ
دری     زبان 
 یکهزار  جلد تیراژ 
در قید ۱۰۱۲ صفحه یادداشت
                           خانه  و خانواد      نام کتاب
  سید ضیاء الدین ـ قطبی نویسنده
 ـــــ تاریخ نوشته
  خزان ۱۳۸۹ هجری شمسی    تاریخ چاپ 
    کابل ـ  افغانستان      محل چاپ
مرکز نشراتی  چهار دهی     مرجع چاپ
 دری   زبان 
  یکهزار جلد تیراژ 
جلد دوم  در قید ۲۳۲ صفحه یادداشت
                گفتنی های نا گفته                       
 سید ضیاء الدین ـ قطبی نویسنده
  ـــــ تاریخ نوشته
   خزان ۱۳۸۹ هجری شمسی   تاریخ چاپ 
   کابل ـ  افغانستان      محل چاپ
مرکز نشراتی  چهار دهی     مرجع چاپ
 دری  زبان 
 یکهزار جلد تیراژ 

یادداشت
                              سیاسی فلسفه                         نام کتاب 
 ډاکتر سید شیر آقا حرکت     نویسنده
  ـــــ
تاریخ نوشته 
  چاپ دوم  سال  ۲۰۱۱ میلادی تاریخ چاپ 
 کابل ـ افغانستان    محل چاپ 
 اسد دانش مطبعه مرجع چاپ 
  پشتو     زبان 
یکهزار جلد تیراژ 
harakat_@hotmail.com یادداشت
                          د عینیت فلسفه                              نام کتاب 
  ډاکتر سید شیر آقا حرکت نویسنده
  ـــــ
تاریخ نوشته 
  چاپ اول  سال  ۲۰۱۱ میلادی تاریخ چاپ 
   کابل ـ افغانستان    محل چاپ 
  اسد دانش مطبعه مرجع چاپ 
   پشتو    زبان 
یکهزار جلد تیراژ 
harakat_@hotmail.com یادداشت
دین اسلام وحاکمیت سیاسی درافغانستان
                دین اسلام و حا کمیت سیاسی در افغانستان              نام کتاب 
    محمد حسن  مسرور  نویسنده
 ۲۰۱۰
تاریخ نوشته 
  ۲۰۱۲
تاریخ چاپ 
   کشور فرانسه   محل چاپ 
انجمن نشرانی بامیان  مرجع چاپ 
    دری   زبان 
یکهزار جلد
تیراژ 
کتاب   حکایتها ونکته ها
   حکایتها ونکته ها   نام کتاب
 سید حنیف  نافذ  نویسنده
سال ۲۰۰۷ میلادی تاریخ نوشته
سال  ۲۰۰۸ میلادی  تاریخ چاپ
انتشارات سحر
محل چاپ
بهار
مرجع چاپ
دری زبان
ــــ تیراژ

محترم سید حنیف « نافذ » در کتاب خویش کوشیده است  تا جنبه های  سرگرمی  و تفریحی، توام با  لذت بخش ، آموزنده و فکربرانگیز ر ابا قلم  توانای  خویش برای خواننده  تقدیم  کند  که  در لابلای محتویات آن  میتوان  سیمای خوبی ها و بدیها ، زیبایی ها و زشتی ها ، بیعدالتی ها و عدالت خواهی ها را به  وضاحت ، دریافت  کرد  و از مطالعه آن  حظ  و لذت برد

saidnautasch@live.de

یادداشت                                                                  
تجوید قرآن کریم
                    تجوید قرآن کریم                     نام کتاب
برهان الدین  سعیدی تحقیق ،تتبع ونگارش
سال 2015  میلادی تاریخ نوشته
فبروری 2021  میلادی تاریخ چاپ 
کابل ــ افغانستان محل چاپ
ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی مرجع چاپ
دری زبان 
 یکهزاز جلد   تیراژ 
متن  رساله  پی دی ایف یادداشت
زنان نخبه افغانستان
  زنان نخبه افغانستان نام کتاب
ناهیده صدیق علومی نویسنده وگردآورنده
سال ۲۰۲۰  میلادی تاریخ نوشته
جون ۲۰۲۰  میلادی تاریخ چاپ 
کشور شاهی هالند محل چاپ
ـــــــ مرجع چاپ
دری زبان 
 پنجصد جلد   تیراژ 

ادامه معلومات
یادداشت
نیایش
                         نیایش                   نام کتاب
 انیسه دفتری    نویسنده وگردآورنده
سال ۲۰۲۲  میلادی تاریخ نوشته
دسمبر۲۰۲۲  میلادی تاریخ چاپ 
لندن محل چاپ
ـــــــ مرجع چاپ
دری زبان 
 پنجصد جلد   تیراژ 

یادداشت
افغانستان در بازی های کهن ـ نوشته محمد حکیم کرنزی
                    افغانستان در بازی های کهن                    نام کتاب
محمد حکیم   کرنزی نویسنده وگردآورنده
سال ۲۰۲۲  میلادی تاریخ نوشته
جون ۲۰۲۲  میلادی تاریخ چاپ 
جمهوری فدرالی المان محل چاپ
ـــــــ مرجع چاپ
دری زبان 
 پنجصد جلد   تیراژ 
Afghanistan in the old Games
BY: Mohamad Hakim Karanzei
ادامه معلومات
یادداشت


 

said-afghani@gmx.de
strategicstudies@yahoo.com

 ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی : facebook  

مؤسس :  د حق دلاری کلتوري تولنه      

د تاسیس کال : 
د حوت  اومه ، 1388ــ  کال ـ مطابق 26 فبروری  2010  م 


مسؤول مدیر : برهـان الدین « سعیدی »  

b-saidi@gmx.de
 بازگشت