د سعید افغاني : آزاده ، ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي  او نشراتي ارګان  ته  ښه راغلاست!
سایرنشرات  هـدف ارگان اعـلانات مرکزاستراتیژیک ورزش شخصیت های فرهنگی  ارشیف کتب اسلام   صفحه سعیدافغانی مضامین سعید افغاني صفحه اصلی

حس خـــیر  !

حس خــیر باید  در جــوامع  ترزیــق  و تقــویه  شود .

پیوند اجتماعی به اساس تا مین منفعت بمیان میاید ،اما ؛اغلب خواهان تامین منفعت ایم .

ولی  ؛  هرگاه  تامین  منفعت به  تنوع  خود به حس خیر خواهی گوناگون ، سره و کره  نه گردد  با انحــرافاتی مواجه  میگردد .

بنآ  در انجام هر کـار و هــم  در شروع  آن باید حس خیر در نظرباشد .

حس خیر شوق و ذوق را تحریک مینماید   و موجب فیض   و برکت  میگردد ، هسته  خیر در افکار صالح  نشو ونمای خوبی دارد و  حتی باندازه ئی میرسد که بعضی رجال بزرگ خیر خــواه ، خــیر را تنها برای تامین  خـیر میخواهند  و از انجام اعمال خیر به د یگران ،  چنان لــذتی  میبرند  مثل  انکه  بخودش خــیر رسیده  باشد .

جوامعیکه  در آن احساس خیر ضعیف  میگردد به بدبختی های گوناگون مواجه میگردند ، که مبــدا همه تباهی های اجتماعی از ضعف احساس خیر شروع میشود  و در صورت عــدم جلوگیری معقول از آن منجر به خطرات  مدهشی ،   چون انحلال جامعه  میگردد.

بنآ وظیفه مردم و خاصتآ رهبران اجتماعی اند که در تولید احساس خیرمساعی جمیله را  بخرچ  دهند و احساس تامین  منافع را  ولو به هـــرقسمیکه باشد  بی جلوه  نه  گذارند .

اگر احساس خیر باشد ، تعا ون و تساند صورت میگیرد  و اگر تعاون و تساند دوامداری را داشته باشیم ، باید  عصیره و به شیوه احساس خیر مختلط   گشته  و از آن برایش آب  و رنگ داده  شــود .

تطهیر نیت و پاکــی  فکر و اندیشه که بــرای  بمیان  آمــدن آن  رجال  بزرگ اجتماعی کـار کرده اند  بمنظور آن است  تا احساس خیر بمیان آید ، پس باید  اولآ تطهیر  فکر و بعد از آن  تعمیر  فکر و یا بهتر  بگویم :

اولآ  احساس خــیر و بعد از آن انجــام  اعمال  خیــر !

 احساس خیر انسان را اصلاح ساخته ، تحکم و تسلط بر نفس را بمیان میاورد .

تعلیم و تربیه باید به اساس منظورو مدنظر مواد و میتود های احساس خیر شروع و در هر رشته آن باید  به اندازه  ضرورت از احساس خیر کار گرفته شود و در هـررشته آن  باید به اندازه  ضرورت از احساس خیر کار  گرفته  شود .

تــولید احساس خیر باید  در انسان از مــرحله طفولیت شروع  گردد و  در مورد  استعمال  اندازه آن  باید رجال بزرگ و استادان  تولید  احساس خیر را سنجش و دقت نمایند .

 بایــد کوشش  شود که  شر بــه  نظــر مـردم  خــیر جلــوه نــه  کـند  و از آن  دسائیس برحذرباشیم ، عده ئی  از مفسدین و تبـاه کــاران اجتماعی  احساس شر را  بنـام احساس خیر تلقین میکنند ، خــیر را باید در مقیاس و معیار تامین  منفعت عامه سنجش نمائیم و در عمـل و پرکتیک  نشان داده  شود که چطور  میتوانیم  منفعت عامه را تامین نمائيم .

بسیار باید  دقت نمــود که اعمال  خیریه  کـــدام  انــد ؟

بسیار باید سنجید که خیر چطــور بمیان آمــده میتواند ؟ 

بسیار باید غــور کرد تا در دقت و سنجش خــویش راجع به تعین خیر  و استعمال  اندازه آن خــطا  نشویم ! 

هر چیز بخود حد و اندازه دارد که به این اساس  اعتــدال هر چیز انــدازه خوب را نشان  میدهد و به آن خـیر باید   گفته  شـــود و افــراط  و تفــریط  در آن بـــد و به آن  شر بایــد  گفته  شـــود .

موسسات خیــریه  وظــایف  بس سترګی دارنــد  تا در انجـام اعمال خــیریه علما و عملا  مساعی جملیه را بخرچ دهــند و به آن  عوامل جدا  متوجه که موجبات  تباهی و بدبختی واقــع    میگردد .

برای بمیان آمدن  صلح و آرامش  درمنطقه و جهان اشد  ضرورت  به تقــویه  موسسات  خیریه می باشد    بنآ !  موسسات   خـیریه در دنیا  به هر نامی  که باشد  اعمال  شرافتمندانه  انسانی را انجام مینمایند  و سرمایه مشترک  همه بشر را تشکیل  میدهند ،  پس هـمه   باید به  آن امیدواری داشته و در انکشاف  آن باید  صادقانه  کوشید .

نامهای  بـــد ، بـــد و کــارهای بـــد ، بـــد  انــد !

نامهای خوب و کــار های خــوب ، خــوب انــد !

از این جهت است که نامهای خــیر ، تامین منفعت  عــامع ،   صلح ،  سلـم ،  تعقل ، تدبیر، منطـــق ، استــدلال ، حسن تفــاهـم ،  تعــاون ، تساوند و دست یــاری ضعیفان و مصیبت   زده گان  را مردمان جهان  دوست داشته و به آن امیدواری  دارند .

بنام خیر باید از خیر دفاع نمود ؛   و مردم را  با انجام اعمــال  خیر تشویق  کــرد  و خاصتآ  به رنج رسیدگان  یاری و مساعدت  نمــود .

اگر خیر را دوست   و گرامی  داشته  باشیم   باید  با  آنانیکه  در راه  خیر  میکوشند   بمال   و جان مساعدت  نمائیم  و با آنها موقع  دهیم که در راه  خیر پروگرام های  خویش را بهتر و خوبتر  تطبیق  سازند  تا  موسسات  خیــریه  روز  به روز  بهتر و بهتر تر  سرو صورت  گرفته ،  احساس  خیر با اندازه  کفایت  و ضرورت انتشار یابد .

از بــرکت و مساعی  جمیله انبیا ، رســل ، فــلاسفه ،  رهــبران و  زعما بزرګ ، علما و دانشمندان احساس  خیر  تولید و انتشار یافته  و به برکت  تولید  انکشاف احساس خیر ، اجتماعات  و مــدنیت هـــای  پشرفته و روبـــه انکشاف  صــورت و موجودیت  داشــته ،  اختراعات  و اکتشافات مدنی  و اجتماعی  بمیان آمده و میایند .

تا وقتیکه  احساس  خیر موجود  باشد  ود تطبیق  و تعمیل آن  کوشش  دوامدار  و منطقی   صورت گیرد ،  امکان بقا و دوام جهان  دیده میشود و در صورتیکه  فقـــدان مواد خیر؛ همـــه جهان حتمآ به تباهـــی و قیامت مــواجه  میگردد.

بنآ وظیــفه  اساسی  همــه  صلــح خـــواهان  جهان است :

تا در مــورد  تقویه احساس خیر و تعمیل کــردار خیر ،  اهتمام  و عنایت داشته باشند . 

داکتر محمد سعید   « سعید  افغانی »  

سال ۱۳۵۲هجری  شمسی  ـ  کابل 

 
ارشیف کتاب  طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟
قسمت هشتم قسمت هفتم قسمت ششم قسمت پنجم قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول

بازگشت
گرانـو وطنوالو او درنو لوستونکو!  

که چیري غواړې  چه ستاسو «  ادبي ، عرفاني ،  فرهنګي او کلتوري » مطالب  په دې نشراتي 
پاڼه کې خپاره شې ،   نو په  دې  توګه ستاسو  نه  په ‌ډیره درناوې هیله کیږې  چې
خپل لیکل شوې مطالب  په  لاندې  بریښنا لیک « ایمل » مونږ ته  راولیږې .

said-afghani@gmx.de
stratgeitudies@csyahoo.com

د سعید افغاني د سولی او تفاهم نشراتي ارګان  
 د نشراتي بورد  تر څـارنی لاندی  خپریږی .

  مؤسس        :  د حق دلاری کلتوري مرکز
 مسؤول مدیر   :  برهـان الدین  « سعیدی »

د تأسیس کال  

  د حوت اومه ،  د  ۱۳۸۸ هـجری شمسي ـ  کال  
   د  فبروری  ۲۶  ،  د  ۲۰۱۰  میلادي   ــ کال    

هره  لیکنه  د لیکوال خپل نظر  دی  او خپله  دلیکوال اند  څرگندوي
استفاده از مطالب سایت «  ارگان نشراتی  صلح و تفاهم  سعید افغانی »  با ذکر مأخذ آن آزاد است