د مولانا سعید افغاني : آزاده ، ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغلاست!
 
د مولانا سعید افغاني : آزاده ، ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي  او نشراتي ارګان  ته  ښه راغلاست!
سایرنشرات  هـدف ارگان
مرکزاستراتیژیک ورزش شخصیت های فرهنگی  ارشیف کتب صفحه سعیدافغانی صفحه اصلی
یما « سعیدی » در جشنواره ورزشی؛ یما « سعیدی » در جشنواره ورزشی؛
یما « سعیدی » در جشنواره ورزشی؛  
شهر کلن ـ المان اشتراک کرد  

13.07.2019
سیزدهمین دور مسابقات بین الافغانی فوتبال اروپا  از طرف 
هیات رهبری افغان یورو اسپورت و تیم کاری آن  به اشتراک 
« سی ودو » تیم فوتبال « افغاني » از کشورهای : المان ، هالند ،  دنمارک ، بلژیک ،  ناروی و انگلستان ؛ در شهر زیبائی 
کلن ـ المان ، به موفقیت تدویر گردید
 
ادامه مطلب

یما « سعیدی » حریفش را شکست داد و دو کمربند قهرمانی   بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد

یما « سعیدی » حریفش را شکست داد و دو  کمربند قهرمانی  بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد

02.06.2019

یما « سعیدی »  حریفش  اقای « رادوسویچ »  قهرمان بوکس حرفوی اروپا و قهرمان کشور «  مونتینیگرو »  را شکست داد و دو کمربند  قهرمانی اروپائی  را  موفقانه بدست آورد
ادامه مطلب
یما « سعیدی » حریفش را شکست داد و دو کمربند قهرمانی   بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد
یما « سعیدی » برای بار سوم قهرمان اروپا شد یما « سعیدی » برای بار سوم قهرمان اروپا ش یما « سعیدی » برای بار سوم
  قهرمانی بوکس حرفوی اروپا کرد     
    

مورخ  « شانزداهم  فبروری »  یما « سعیدی»   به اساس پلان سازمان  بین المللی بوکس جهانی « آی ، بی ،  اف » ، بخاطر دفاع  از کمربند  قهرمانی  بوکس حرفوی اروپائی  خویش ؛  با  بوکسر تجربه کار وسرسخت ارمنی  بنام ارمان « توروسیان »  درشهر کوبلینس ، کشورالمان مسابقه انجام داد و پیروز شد
ادامه مطلب

یما « سعیدی » دریک مسابقه ؛ دو کمربند قهرمانی را بدست آورد

یما « سعیدی » دریک مسابقه ؛ دو کمربند قهرمانی را بدست آورد  

یما « سعیدی »  قهرمان حرفوی بوکس اروپا ؛  مورخ  « 27   اکتوبر 2018   »  به اساس  پلان سازمان بین المللی بوکس « ای، بی ، اف » ، با اقای زه شا « ینگویان »  بخاطر دفاع از کمر بند قهرمانی اروپا و کسب کمربند قهرمانی « انترکانتیننتل » ، به مسابقه پرداخت و بالایش پيروزشد

این مسابقه بوکس حرفوی قهرمانی ؛ به ساعت «  یازده بجه شب » ، در سالون زیبای مارتیم هوتل  در شهر نورنبیرگ کشورجمهوری فدرالی المان ، که از طرف  سازمان بوکس « ل ، بی ، فا » تدویر و سازماندهی شده بود ، آغاز گردید
 ادامه مطلب
یما « سعیدی » دریک مسابقه ؛ دو کمربند قهرمانی را بدست آورد
 یما « سعیدی » از کمربند قهرمانی
 یما « سعیدی » از کمربند قهرمانی

یما « سعیدی » از کمربند 
قهرمانی  خود ؛ دفاع  کرد

یما « سعیدی »  بتاریخ « 22 جون 2018 م » از
کمربند قهرمانی  بوکس حرفوی اروپا  که  بتاریخ
« دهم مارچ 2018  م » موفقانه بدست آورده  بود ،
دفاع  کرد و پیروز شد
ادامه گزارش
یما « سعیدی» قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد یما « سعیدی»  قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد

یما « سعیدی »  این جوان مودب  و با استعداد افغان ؛  به یاری الهی  و دعای شما  بزرگان معظم و دوستان عزیز ، در  دوازدهمین  مسابقه  بوکس حرفوئی  خویش پیروز شد و افتخار قهرمانی بوکس حرفوی اروپا را بدست اورد
ادامه مطلب

جریان مسابقه بخش دوم جریان مسابقه بخش اول
یما « سعیدی» قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد
یما « سعیدی » حریفش را مغلوب کرد یما « سعیدی » حریفش را مغلوب کرد
یما « سعیدی » حریفش را  مغلوب  کرد
18 نوامبر 2017
مورخ «  18 نوامبر 2017  »   یما « سعیدی »  مسابقات پروفیشنل ورزش  رزمی  تای بوکس و بوکس را با  سایر برنامه های تفریحی  و ورزشی ، در شهر دیورن کشور  جمهوری فدرالی  المان سازماندهی و تدویر کرد
ادامه گزارش
جریان بازدید مکاتب ورزشی کابل
یما « سعیدی » در دهمین مسابقه پروفیشنل بوکس پیروزشد

یما « سعیدی » در دهمین مسابقه 
پروفیشنل  بوکس پیروزشد  

یما « سعیدی »  دهمین مسابقه پروفیشنل خود  را  بتاریخ هشتم  اکتوبر 2017   در تالار بزرگ ورزشی شهر بوخم  کشور المان 
با حریف سرسخت و بکسر تجربه کار اقای یوسیف «  بن علی »  انجام  داد
 

این مسابقه  پروفیشنل بوکس  به ساعت هشت بجه شب ، از طرف سازمان بوکس «  گی ، بی ،  آ  »  کشور المان در ز ن متوسط 
« هفتادو پنج  کیلو گرام »  صورت گرفت و از جانب شبکه   تلویزیونی  «  24  تی ـ  فا  »  بدست نشر سپرده شد

ادامه گزارش  
Baktash Saidi- 30.09.2017

بکتاش  حریفش را نیکوت کرد
بکتاش « سعیدی »  قهرمان تای بوکس اروپا ، بتاریخ  «  30 سپتامبر 2017 »  حریف خویش را در روند دوم مسابقه نیکوت کرد و کپ پيروزی را بدست آورد 

یما « سعیدی»  قهرمان بکس اروپا ، 
را شکست  دارد

 یما « سعیدی »  بتاریخ  « هشت  اپریل  2016 »  اقای  فلوریان  « ویلدین هوفین »  قهرمان   بکس اروپا  را  در « ایس باغ ستیدیو »  شهر مونشن المان  با حضور داشت تقریبآ « دوهزار تن »  تماشاچی  شکست داد و برنده شد 

     یما بعد از  نه و همین   مسابقه پروفیشنل بوکس  خویش  در لست بهترین بکسران پروفیشنل وزن متوسط  مثلآ  درکشور المان نفر ششم  و در  سطح جهان یکصدو سی و ششم نفر میباشد
گزارش مکمل 

 
 یما « سعیدی» قهرمان بکس اروپا ، را شکست دارد

یما  « سعیدی » قهرمان  بکس کشور المان شد
 2 فبروری 2015
 
یما « سعیدی » قهرمان بکس المان شد 

یما «  سعیدی » پادشاه  و  قهرمان  سه مرتبه ئی  ورزشی  رزمی  «  تای بکس »  کشور المان  ومسوول  مکتب  رزمی  بنام  «  چمپین جیم »  مورخ  «  ۲۱  فبروری ۲۰۱۵ »  مسابقات ورزش رزمی سراسری  «  تای  بکس و  بکس »  کشور المان را در شهر دیورن المان  بنام  « سازماندهی کمک ورزشی در بین  جوانان  افغان »  موفقانه  تدویر کرد و شخصآ با انجام  دادن  مسابقه اساسی این محفل  ؛  کمر بند طلائی قهرمانی بین المللی  بکسپروفی  کشور جمهوری  فدرالی المان و کشور های همسایه المان رادر وزن  متوسط  ، باافتخار و سربلندی بدست  آورد

ادامه گزارش
                                 
    اشتراک  یما  « سعیدی» در پنجمین     تورلمنت ورزشی شهر همبورگ ــ المان
  19 مارچ 2017

اشتراک یما « سعیدی» در پنجمین   تورلمنت ورزشی شخر همبورگ ــ المان


تورلمنت ورزشی شهر همبورگ ــ المان


13.12.2014

   یما « سعیدی » بکسر سرسخت ترکی 
را شکست داد
      

  یما «  سعیدی » جوان  دلیر افغان ؛   شب  مورخ  13 دسمبر 2014   در مربوطات شهر اوپرتال  کشور المان ، آقای دورسان
« برکتا »  مشهور به « دست آهنین »  بکسر حرفوی  و ورزیده  کشور ترکیه را در مقابل  چشمان حدود ی  سه هزار    تماشاچی  شکست  داد


ادامه گزارش

استاد بګتاش و یما

                                                                         

یما « سعیدی » کمربند و لقب« پادشاه » تای بوکس المان  را  بدست آورد

Jama Saidi "King of under 18" Champion!

14.05.2011

   یما « سعیدی » در  دور نهایی  مسابقات  ورزش  رزمی  تای بوکس  بنام  « پادشاه پاینتر از سن هــژده  »  تحت ریاست  سازمان  جهانی  کیک بوکس  بنام  «  ای ـ کا ـ بی ـ او »  در تالار بزرگ  « سانیا ارینا » واقع  در شهر دیوزبورگ کشور جمهوری فدرالی المان  اشتراک و کمربند و لقب پادشاه تای بوکس کشور المان را بدست آورد

ادامه گزارش

                                             
           یما « سعیدی»  بکسر حرفوی 
را نیکوت کرد

یما « سعیدی » قهرمان و پادشاه « تای بوکس » ، آقای ایدوارت « کونستان »  را که از جمله  بکسران  حرفوی  و تجربه کار  شهر  کسل کشور المان است ،  نیکوت کرد   
ادامه گزارش

             

     
مسابقات ورزش زرمی  تای بوکس بین کشورهای
« فرانسه و المان »             

استاد بکتاش « سعیدی »  قهرمان تای بوکس اروپا  و مسوؤل 
مکتب ورزش رزمی  چمپین جیم،   بتاریخ  دوم  
اپریل  
۲۰۱۱ میلادی  ،  مسابقات  ورزش  رزمی 
«  تای بوکس و  کیک بوکس »  را  بین  کشور هــای 
«  فرانسه و المان » ،  تحت  نظارت  داوران  سازمــان 
جهانی  لیک بوکس « ای ـ کا ـ بی ـ او »  در کشور 
جمهوری فدرالی المان  تدویر  کرد .
    


         
                                      
                                                   

یما « سعیدی» در مسابقات بنام« پادشاه »  

 

بکتاش « سعیدی » کمربند قهرمانی اروپا را موفقانه  بدست آورد

11.12.2010

در حدود  سه هزار تماشاچی  مسابقه قهرمانی اروپایی  بکتاش « سعیدی » استاد تای بوکس و مسؤول مکتب ورزش رزمی « چمپین جیم »  که از طرف شبکه تلویزیونی ورزش  اروپا  بطور زنده  پخش  میشد ،  در تالار  بزرگ  ورزشی  شهر لیوکوزین ـ جمهوری فدرالی  المان  تماشا کردند

 
علاقمندی به سپورت،  انظباط  و پیگیری همراه با تواضع و برده باری ؛ راز کامیابی  یک   ورزشکار موفق  است . « بکتاش سعیدی»
  
یما « سعیدی » قهرمان تای بوکس

فریدون مسوول ورزش رزمی در افغانستان
استاد بکتاش ومسابقات رزمی ۱۹ می ۲۰۱۲ــ المان
ورزش دوست واقعی انسان است که با  تقویت و پرورش  جسمی ؛  صحت  و سلامتی نصیب میگردد ، چنانچه مقوله
تجریه  شده بزرگان است :« عقل سليم در بدن سالم »   بکتاش ـ  سعیدی
                                                      
     یما « سعیدی»  کپ  پیروزی                 را موفقانه  بدست  آورد        

         20.11.2010      

یما « سعیدی »  قهرمان  تای بوکس و مربی   مکتب  ورزش  رزمی «  چمپین جیم »   بتاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی  در تالار شهر   ایوسکیرش ـ  کشور جمهوری  فدرالی   المان  که از  طرف ترینرش  بکتاش « سعیدی »   رهنمای  میگردید  به  مسابقه  پر داخت
ادامه گزارش     

                                       ارشیف  مطالب :  ورزشی                                        

نویسنده عنوان شماره
بکتاش  سعیدی سپورت رزمی موی تای ۱
بکتاش  سعیدی دیدگاه ها و سفارشهای ورزشی بکتاش سعیدی ۲
چمپین جیم  ۲۹ ـ ۶ـ ۲۰۱۰ پیروزی تیم ملی موی تای افغانستان ۳
چمپین جیم   ۲۸ـ۶ـ۲۰۱۰ از سومین سالگرد تاسیس مکتب ورزش رزمی ۴
اداره بیوګرافی انگلیسی  بکتاش ۵
فرشته سعیدی بکتاش مسابقات تای بوکس را بنفع معیوبین موفقانه تدویر کرد ۶
اداره بیوګرافی  دری  بکتاش ۷
فرشته سعیدی     ۴ـ۲ـ۲۰۱۱  یما « سعیدی» بخاطر کسب نام « پادشاه ورزش رزمی » ۸
فرشته سعیدی    ۶ـ۲ـ۲۰۱۱  یما « سعیدی» در مسابقات بنام« پادشاه » ورزش رزمی ۹
فرشته « سعیدی » ۲۶ـ۲ـ۲۰۱۱ مسابقات ورزش زرمی تای بوکس بین کشورهای   فرانسه و المان    ۱۰
فرشته « سعیدی » ۲۶ـ۲ـ۲۰۱۱ مسابقات ورزش زرمی تای بوکس بین کشورهای فرانسه و المان ۱۱
فرشته « سعیدی»    ۱۴ـ۵ـ۲۰۱۱ یما « سعیدی» کمربند و لقب « پادشاه » تای بوکس کشور المان را بدست آورد.  ۱۲
فرشته « سعیدی»      ۴ جون ۲۰۱۱ محمد « رسولی » مسابقات بوکس را تدویر نمود و یما « سعیدی» بکسر حروفوی را نیکوت کرد  ۱۳
فرشته سعیدی اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا تشکیل و ایجاد شد  ۱۴
فرشته سعیدی چهارمین سالگر مکتب ورزش رزمی « چمپین جیم » با تدویر مسابقات تجلیل بعمل آورد  ۱۵
برهان الدین  « سعیدی  »   ورزش رزمی تکواندو در افغانستان  ۱۶
فرشته  سعیدی استاد محسن « وفا » نماینده فدراسیون ۱۷
فرشته  سعیدی فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ؛ ۱۸
فرشته  سعیدی استاد بکتاش « سعیدی  مسابقات تای بوکس و بوکس را بتاریخ ۱۷ مارچ  ۱۹
۲۰۱۲ یما « سعیدی» بکسر ۲۰
فبروری ۲۰۱۳ یما « سعیدی » حریفش را مغلوب کرد ۲۱
اپریل ۲۰۱۳ یما « سعیدی » ؛ بکسر حرفوی آذربایجان را شکست داد ۲۲
دسمبر۲۰۱۴ یما « سعیدی » بکسر سرسخت ترکی را شکست داد ۲۳
فبروری ۲۰۱۵ یما « سعیدی » قهرمان بکس شد ۲۴
اکتوبر ۲۰۱۵ مسابقات خزانی بین الافغانی فوتبال ۲۵
مارچ ۲۰۱۶ یما « سعید ی» با قهرمان بکس اروپا ، مسابقه دارد ۲۶
جولای ۲۰۱۶ دهمین جشنواره ورزشی افغانهای مقیم اروپا ۲۷
مارچ ۲۰۱۷ اشتراک یما در تورلمنت ورزشی همبورګ المان ۲۸
اگست 2017 اشتراک یما در مسابقات بوکس افغانان درفرانکفورت ۲۹
اگست ۲۰۱۷ بیوگرافی دری یما سعیدی ۳۰
اگست ۲۰۱۷ بیوگرافی انگلیس یما سعیدی ۳۱
اکتوبر ۲۰۱۷ یما « سعیدی » در دهمین مسابقه پروفیشنل بوکس پیروزشد ۳۲
نوامبر ۲۰۱۷ یما « سعیدی » حریفش را مغلوب کرد  ــ  یازدهمین مسابقه پروفیشنل ۳۳
مارچ ۲۰۱۸ یما « سعیدی» قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد ۳۴
جون ۲۰۱۸ یما « سعیدی » از کمربند قهرمانی خود دفاع کرد ۳۵
 جولای ۲۰۱۸ مسابقات بین الافغانی فوتبال اروپا ؛ موفقانه برگزار شد ۳۶
اکتوبر ۲۰۱۸ یما « سعیدی » در یک مسابقه دو کمربند قهرمانی بدست اورد ۳۷
فبروری ۲۰۱۹ یما « سعیدی » برای بار سوم  قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد ۳۸
می ۲۰۱۹ بیوگرافی دری یما سعیدی ۳۹
می ۲۰۱۹ مسابقه دوست محمد صافی ۴۰
می ۲۰۱۹ مسابقه یما سعیدی در کشور مونتینیګور ۴۱
جون ۲۰۱۹ یما « سعیدی » حریفش را شکست داد و دو کمربند قهرمانی بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست اورد ۴۲
جون ۲۰۱۹ یما سعیدی دوکمربند اروپائی .. با ترجمه انګلیسی ــ المانی کمیته نشراتی مکتب رزمی « چمپن جیم ۴۳
جولای ۲۰۱۹ یما « سعیدی » در جشنواره ورزشی؛ شهر کلن ـ المان اشتراک کرد ۴۴
نوامبر ۲۰۱۹ یما « سعیدی » بالای کمربند قهرمانی « اینترکانتیننتل » مسابقه میدهد ۴۵


بازگشت به صفحه اصلی

said-afghani@gmx.de
strategicstudies@yahoo.com

 ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی : facebook  

         
       مؤسس :  د حق دلاری کلتوري تولنه          

د تاسیس کال : 
د حوت  اومه ، 1388ــ  کال ـ مطابق 26 فبروری  2010  م 


مسؤول مدیر : برهـان الدین « سعیدی »  

b-saidi@gmx.de