دمولانا سعید افغاني : آزاده ، ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي  او نشراتي ارګان ته ښه راغلاست!
سایرنشرات  هـدف ارگان مرکزاستراتیژیک ورزش شخصیت های فرهنگی  ارشیف کتب صفحه سعیدافغانی صفحه اصلی

انیسه « دفتری »              

                                                                                                              

تاریخ نشر    متن مطالب    شماره  
 مارچ ۲۰۱۵  تغیر را ازعقاب باید اموخت  ۱
اپریل ۲۰۱۵ ما متعلق به نسلی هستیم ۲
اپریل ۲۰۱۵ پروردگارا ۳
اپریل ۲۰۱۵ ای دوست  ۴
اول می ۲۰۱۵ یارب ۵
 ۲۰۱۵ جون استدعا   ۶
جون ۲۰۱۵ استدعا   ۷
جون ۲۰۱۵ الهی ۸
سپتامبر ۲۰۱۵ ای انسان ۹
سپتامبر ۲۰۱۵ الهی ۱۰
سپتامبر ۲۰۱۵ اسارت ۱۱
اکتوبر ۲۰۱۵ الهی ۱۲
نوامبر ۲۰۱۵ خزان از راه رسید ۱۳
دسمبر ۲۰۱۵ نیایش ۱۴
فبروری ۲۰۱۶ الهی ۱۵

گرانـو وطنوالواو درنو لوستونکو!  

که چیري غواړې  چه ستاسو «  ادبي ، عرفاني ،  فرهنګي او کلتوري » مطالب  په دې 
نشراتي پاڼه کې خپاره شې ،   نو په  دې  توګه ستاسو  نه  په ‌ډیره درناوې هیله کیږې  
چې خپل لیکل شوې مطالب  په  لاندې  بریښنا لیک « ایمل » مونږ ته  راولیږې .

said-afghani@gmx.de

strategicstudies@yahoo.com


مؤسس    :     د حق د لاری کلتوري مرکز        
مسؤول مدیر :  برهـان الدین « سعیدی ــ سعید افغانی »

b-saidi@gmx.de

د تأسیس کال

  د حوت اومه ،  د  ۱۳۸۸ هـجری شمسي ـ  کال  
   مطابق  «  26 فبروری  2010  م »         

ارگان نشراتی  صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی  - facebook