دمولانا سعید افغاني : آزاده ، ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي  او نشراتي ارګان ته ښه راغلاست!
سایرنشرات  هـدف ارگان ورزش شخصیت های فرهنگی  ارشیف کتب اسلام   صفحه سعیدافغانی صفحه اصلی

امین الدین «  سعیدی ــ  سعید افغانی 

امین الدین «  سعیدی ــ  سعید افغانی  »   

مفسر تفسیر احمد  

مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
و مسؤل مرکز فرهنگی د حق لاره – جرمنی

                                                     

تاریخ نشر    متن مطالب    شماره  
می ۲۰۲۳ تفسیر احمد
۱
اکتوبر ۲۰۲۳ تفسیر احمد : جزء اول ، دوم و سوم ۲
اکتوبر ۲۰۲۳   تفسیر احمد : جزء جهارم ، پنجم  و ششم ۳
اکتوبر ۲۰۲۳ تفسیر احمد : جزء هفتم ، هشتم و نهم   ۴ 
اکتوبر ۲۰۲۳ تفسیر احمد : جزء دهم ، یازدهم و دوازدهم   ۵
 نوامبر ۲۰۲۳ تفسیر احمد : جزء  سیزدهم ، چهاردهم  و پانزدهم ۶
مارچ ۲۰۲۴ تفسیر احمد : جزء  شانزدهم ، هفدهم  و هجدهم ۷
فبروری ۲۰۲۴ تفسیر احمد: جزء ۱۹ ـ ۲۰ و ۲۱ ۸
جنوری ۲۰۲۴ تفسیر احمد: جزء 22 ـ 23 و 24 ۹
دسامبر ۲۰۲۳ تفسیر احمد: جزء 25 و 26 ۱۰
اکتوبر ۲۰۲۳ تفسیر احمد : جزء  سی ام ۱۱
نوامبر ۲۰۲۳ ترجمه و تفسیر سوره الفاتحه ۱۲
دسامبر ۲۰۲۳ ترجمه و تفسیر سُورَة الاخلاص ۱۳
مارچ ۲۰۲۴  رمضان المبارک ۱۴
مارچ ۲۰۲۴ روزه در ادیان ابراهیمی ۱۵
مارچ ۲۰۲۴ احکام افطار ۱۶
مارچ ۲۰۲۴ احکام مریض ۱۷
مارچ ۲۰۲۴ احکام مسافر ۱۸
مارچ ۲۰۲۴ اعتکاف  در رمضان ۱۹
مارچ ۲۰۲۴ احکام بوسه ۲۰
مارچ ۲۰۲۴ نماز تراویح ۲۱
مارچ ۲۰۲۴ فدیه و کفاره روزه ۲۲
مارچ ۲۰۲۴ نیت در رمضان ۲۳
مارچ ۲۰۲۴ عمره در رمضان ۲۴
مارچ ۲۰۲۴ احکام صدقه ۲۵
مارج ۲۰۲۴ حرکت های زایده در نماز رساله ۲۶
 

said-afghani@gmx.de
strategicstudies@yahoo.com

 ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی : facebook  

مؤسس :  د حق دلاری کلتوري تولنه      

د تاسیس کال : 
د حوت  اومه ، 1388ــ  کال ـ مطابق 26 فبروری  2010  میلادی 


مسؤول مدیر : برهـان الدین « سعیدی »  

b-saidi@gmx.de